ПЕРЕКИСНЕ ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ У СИНОВІАЛЬНІЙ РІДИНІ ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРИТ ПІСЛЯ SARS-CoV2-ІНФЕКЦІЇ

DOI 10.17721/1728.2748.2022.90.5-8

Автор(и)

  • Сергій Бородін
  • Олександр Короткий
  • Алевтина Юет
  • Катерина Дворщенко ННЦ "Інститут біології та медицини" Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Ключові слова:

SARS-CoV-2, остеоартрит, синовіальна рідина, перекисне окиснення ліпідів

Анотація

Коронавірусна хвороба 2019 року (Coronavirus disease 2019, COVID-19) становить велику загрозу для здоров’я людей всіх країн світу. Інфекція SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus 2) є респіраторним захворюванням, що характеризується розвитком важких ускладнень небезпечних для життя людини. Захворювання COVID-19 має більшу схильність до тяжкого, а іноді й летального перебігу, особливо у літніх людей із супутніми захворюваннями. Актуальним питанням є прогнозування перебігу хронічних захворювань у людей, що перехворіли коронавірусною інфекцією. У літературі повідомляється про все більшу кількість випадків артриту, пов’язаного з COVID-19, що робить цей стан вартим для подальшого вивчення. Відомо, що розвиток остеоартритів пов'язаний з окисним стресом та надлишковим продукуванням активних форм кисню. Продукти перекисного окиснення ліпідів можуть слугувати маркером інтенсивності вільнорадикальних процесів.

Метою роботи було визначити концентрацію продуктів перекисного окиснення ліпідів у синовіальній рідині хворих на остеоартрит після SARS-CoV2-інфекції. Всі учасники дослідження були поділені на дві групи. Перша група (n=22) – пацієнти з остеоартритом колінних суглобів II–III ступеню. Друга група (n=14) – пацієнти з остеоартритом колінних суглобів II–III ступеню, які перенесли легку та середньотяжку форму COVID-19 6-9 місяців тому. У проведених дослідженнях проводилась оцінка продуктів перекисного окиснення ліпідів у синовіальній рідині пацієнтів всіх дослідних груп. Вміст дієнових кон’югатів визначали в гептан-ізопропанольному екстракті спектрофотометричним методом, шиффових основ – флуориметричним методом. Вміст ТБК-активних продуктів визначали за реакцією з тіобарбітуровою кислотою (ТБК). Обробку результатів дослідження проводили загальноприйнятими методами варіаційної статистики.

Встановлено, що у синовіальній рідині пацієнтів з остеоартритом колінних суглобів, які перехворіли COVID-19, концентрація продуктів перекисного окиснення ліпідів зростає порівняно з групою хворих на остеоартрит (дієнових кон’югатів – в 1,7 раза, ТБК-активних сполук – в 1,5 раза, шиффових основ – в 1,3 раза). Виявлені зміни свідчать про порушення окисно-антиоксидантної рівноваги. Це вказує на превалювання вільнорадикальних процесів та розвиток окисного стресу безпосередньо в суглобі. Отримані нами результати свідчать, що у хворих на остеоартрит після інфікування COVID-19 можливий розвиток більш важкого ураження суглобів та розвиток ускладнень.

Завантаження

Опубліковано

11.10.2022 – оновлено 11.10.2022

Версії