МОРФОМЕТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КЛІТИН ЛІНІЇ HepG2 ЗА ДІЇ СУЛЬФАТУ ПЛЮМБУМУ

DOI 10.17721/1728.2748.2023.93.10-14

Автор(и)

  • Альона Чорноморець Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  • Іван Ступак Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  • Інна Лагойда Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  • Єлизавета Торгало Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  • Людмила Гарманчук Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Ключові слова:

сульфат плюмбуму, ядерно-цитоплазматичне співвідношення, клітини НepG2

Анотація

Свинець – типовий розсіяний елемент, що міститься у всіх компонентах оточуючого середовища: у гірських породах, ґрунтах, природних водах, атмосфері, живих організмах. Всі сполуки свинцю діють майже однаково, різниця в токсичності пояснюється різною розчинністю їх в рідинах організму. Зокрема найбільш згубний вплив сульфат плюмбуму здійснює на клітини печінки. В більшості досліджень з використанням ліній клітин гепатоцитарного походження, включно з лінією клітин HepG2 досліджують метаболічні показники. Також в дослідженні впливу токсиканту не менш важливим є вивчення морфології гепатоцитів (морфометричних показників). Тому, метою дослідження було здійснити аналіз морфофункціональних властивостей культивованих гепатоцитів за дії сульфату свинцю. В ході даної роботи було виміряно та визначено основні морфометричні параметри (ядерно-цитоплазматичне співвідношення, площа клітин, площа ядра) та загальний адгезивний потенціал в контролі та при додаванні сульфату плюмбуму в концентрації ІК50/10 (0.004 мМ). Підрахунок клітин здійснювався з використанням программ Axiovision та ImageJ. Ядерно-цитоплазматичне співвідношення розраховується  – ЯЦС=Sя/Sц, де Sя – площа ядра, Sц  – площа цитоплазми. Адгезивний потенціал визначали за здатністю клітин під дією сульфату плюмбуму прикріплюватись до поверхні пластику.

За підрахунком співвідношення живих та мертвих клітин після профарбовування трипановим синім зафіксовано цитотоксичний ефект сульфату плюмбуму, який полягав у загибелі клітин в діапазоні токсиканта 0.016-1 мМ (30-80% від контролю) з показником інгібуючої концентрації (ІК50) рівним 0.04 мМ.  З використанням колориметричного методу дослідження показано, що сумарний адгезивний показник клітин, які інкубувались з сульфатом плюмбуму знижувався в 1.5 -3 рази (р<0.05) порівняно з контролем.     Вміст клітин з показником ЯЦС 0.4-0.5 під впливом сульфату плюмбуму збільшувався вдвічі порівняно з контролем; також фіксувались клітини з дефектними відростками та полігональною формою клітин, що відрізняє їх від контролю.

 

 

Посилання

Milosevic N. Lead stimulates inter cellular signalling between hepatocytes and Kupffer cells/N Milosevic, P Maier // Eur J Pharmacol. 2000 Aug 11;401(3):317-28. DOI: 10.1016/s0014-2999(00)00473-8.

Bashir M. Jarrara Histological and histochemical alterations in the liver induced by lead chronic toxicity / Bashir M. Jarrara, Noory T. Tai // Saudi J Biol Sci. 2012 Apr; 19(2): 203–210 DOI: 10.1016/j.sjbs.2011.12.005

Bukola R. Omotoso Lead-Induced Damage on Hepatocytes and Hepatic Reticular Fibres in Rats; Protective Role of Aqueous Extract of Moringaoleifera Leaves (Lam) / Bukola R. Omotoso, Adeleke A. Abiodun, Omamuyovwi M. Ijomone, Stephen O. Adewole // Journal of Biosciences and Medicines Vol.03 No.05(2015), Article ID:56349,8 pages

María Teresa Donato Culture and Functional Characterization of Human Hepatoma HepG2 Cells / María Teresa Donato , LaiaTolosa, María José Gómez-Lechón // 2015;1250:77-93. DOI:10.1007/978-1-4939-2074-7_5.

Narysy z toksykolohii vazhkykh metaliv [Tekst]:[u 5 vyp.] / za zah. red. akad. NAMN Ukrainy I. M. Trakhtenberha. - Kyiv : Avitsena, 2016 .

Dmytrukha Nataliia Mykolaivna Imunotoksychna diia svyntsiu i kadmiiu yak hihiienichna problema (do patohenezu, diahnostyky ta profilaktyky intoksykatsii vazhkymy metalamy) / Dmytrukha Nataliia Mykolaivna // 2010. - 32 s.

Trakhtenberh I. M. Svynets — nebezpechnyi poliutant. Problema stara i nova / I. M. Trakhtenberh, N. M. Dmytrukha, S. P. Luhovskyi, I. S. Chekman, V. O. Kuprii, A. M. Doroshenko // Suchasni problemy toksykolohii, kharchovoi ta khimichnoi bezpeky. - 2015. - № 3. - S. 14-24. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spt_2015_3_4

Tkachyshyn V. S. Intoksykatsii svyntsem i yoho neorhanichnymy spolukamy / V. S. Tkachyshyn // Medytsyna nevidklad. staniv. - 2021. - 17, № 4. - S. 6-12

Ostrovska S. S Vplyv svyntsiu na reproduktyvne zdorovia cholovikiv / Shatorna V. Slesarenko O. H. , Herasymchuk P. H., Topka E. H., Aleksieienko Z. K. , Liulko I. V., Kosse V. A. //Ukrainskyi zhurnal medytsyny, biolohii ta sportu – 2021 – Tom 6, № 4 (32) DOI: 10.26693/jmbs06.04.193

Silvia Miret Comparison of In Vitro Assays of Cellular Toxicity in the Human Hepatic Cell Line HepG2 / Silvia Miret Els M. De Groene , Werner Klaffke // Volume 11, Issue 2, March 2006, P.184-193

O. Belska Morfolohiia pechinky pid vplyvom atsetatu svyntsiu za umovi korektsii//Zdobutky klinichnoi i eksperymentalnoi medytsyny 26(2) 2016. DOI:10.11603/1811-2471.2016.v26.i2.6234

Завантаження

Опубліковано

30.06.2023