ВПЛИВ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ОКЛЮЗІЙНИХ КАП НА ФУНКЦІЮ РІВНОВАГИ СПОРТСМЕНІВ - ГРЕБЦІВ

DOI 10.17721/1728.2748.2023.93.15-17

Автор(и)

  • Вікторія Пастухова Національний університет фізичного виховання і спорту України
  • C. Зінченко Національний університет фізичного виховання і спорту України

Ключові слова:

рівновага, координація, оклюзійна капа, спортсмени-гребці.

Анотація

Проаналізовано сенсомоторну координацію рухів висококваліфікованих спортсменів-гребців на тлі застосування індивідуальної оклюзійної жорсткої капи. Дослідження функції рівноваги проводили за допомогою стабілографічного аналізатора до застосування капи, через місяць і 4 місяці після її застосування. Для оцінювання вестибулярної стійкості використовували класичні параметри, що мають стійкий зв'язок із фізіологічними процесами статокінетичної функції. Протягом дослідження спостерігалось збільшення показника якості функції рівноваги, що свідчить про поліпшення роботи м'язів-стабілізаторів тіла спортсменів, а також їхню пропріоцептивну чутливість, що відображається у прирості ЯФР (якість функції рівноваги) на 12 % у пробі Ромберга із заплющеними очима. Зазначено підвищення рівня розвитку координаційних здібностей, зокрема здатності до підтримки статичної і динамічної рівноваги. Зниження се- редньої швидкості переміщення центра тиску у процесі дослідження підтвердило позитивну динаміку у функціональному стані м'язів-стабілізаторів тіла спортсменів і поліпшення їхніх координаційних здібностей. Подібна позитивна тенденція спостерігається і в динаміці інших показників (коефіцієнт різкої зміни напрямку руху вектора, розкид центра тиску в передньо-задньому й поперечному напрямках, площа довірчого інтервалу еліпса). Отже, використання індивідуальних оклюзійних кап дає можливість поліпшити показники рівноваги тіла спортсмена під час змагальних вправ.

Посилання

Литвиненко Ю., Никитенко А. Статодинамическая устойчивость тела спортсмена как основа эффективных двигательных действий в неожиданных ситуациях (на материале рукопашного боя) / Ю. Литвиненко, А. Никитенко // Наука в Олимпийском спорте. 2018. ‒ № 2. ‒ С. 81-91.

Бойченко Н.В., Чоботько М.А. Оптимізація навчання техніки дзюдо за допомого вправ з фітболом / Н.В. Бойченко, М.А. Чоботько // Єдиноборства. 2019. №3 (13). С. 13-20.

Гамалий В., Ланка Я. Теоретические и практические аспекты реализации биомеханических принципов организации перемещающих движений в спорте / В. Гамалий, Я. Ланка // Наука в олимпийском спорте. 2017. ‒ № 2. ‒ С.45-63.

Лях В. И. Координационные способности спортсменов / В. И. Лях. – М.: «Спорт», 2019. – 116 с.

Hrysomallis С. Balance ability and athletic performance / С. Hrysomallis // Sports Med. – 2011. – Vol. 41(3). – Р. 221-232.

Are there differences in postural regulation according to the level of competition in judoists? / Т. Paillard [et al.] // Br J Sports Med. – Vol. 36(4). – Р. 304–305.

Postural performance and strategy in the unipedal stance of soccer players at different levels of competition / Т. Paillard [et al.] // J Athl Trainings. – 2006. – Vol. 41(2). – Р. 172-176.

Слива С.С. Современные возможности компьютерной стабилографии в спорте / С.С. Слива, И.Д. Войнов, A.C. Слива // Матеріали Міжнародної конференції. – Чернігів, 2009. – С.45-49.

Завантаження

Опубліковано

30.06.2023