ХАРАКТЕРИСТИКА КОНЦЕНТРАЦІЙ АМІЛАЗИ У ГРУП ДОНОРІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ТИТРІВ АНТИ-SARS-CoV-2 IgG У ПЛАЗМІ КРОВІ

DOI 10.17721/1728.2748.2023.93.18-21

Автор(и)

  • Антоніна Рачковська Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  • Дарина Креницька Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  • Олексій Савчук Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  • Віталій Карбовський ТОВ "Біофарма Плазма"

Ключові слова:

амілаза, С-реактивний білок, анти-SARS-CoV-2

Анотація

Насамперед COVID-19 – захворювання органів дихальної системи, однак більшість пацієнтів страждає від позалегеневих ускладнень, які, у тому числі, впливають на роботу шлунково-кишкового тракту. Чимало досліджень зосереджені на проблемах функціонування печінки, жовчних проток і розладах шлунку під час інфікування SARS-CoV-2. Наразі відомо, що захворювання на COVID-19 викликає зміни концентрацій амілази у крові, що може бути прогностичним фактором порушень роботи підшлункової залози, однак існує недостатньо інформації про такі клінічні випадки. Наше дослідження було зосереджене на діагностиці потенційних змін концентрацій загальної амілази, панкреатичної амілази та С-реактивного білка у плазмі крові донорів, які перехворіли на COVID-19 і мають різні титри анти- SARS-CoV-2 IgG у кровотоці. Установлено, що у групах донорів із титрами анти-SARS-CoV-2 IgG 10 ± 3 та 95 ± 5 Index (S/C) зростають концентрації загальної і панкреатичної амілази у крові порівняно із групою донорів, у кровотоці яких відсутні анти-SARS-CoV-2 IgG. Ми припускаємо, що такі зміни виникають внаслідок гострої запальної реакції, викликаної інфікуванням SARS-CoV-2, і можуть спричинити ускладнення у роботі підшлункової залози. Для підтвердження було проаналізовано концентрації С-реактивного білка (СРБ) у плазмі крові груп донорів із найбільшими відхиленнями концентрацій амілази. Виявлено, що у групах донорів із титрами анти-SARS-CoV-2 IgG 10 ± 3 та 95 ± 5 Index (S/C) зростають концентрації СРБ порівняно із групою донорів без анти-SARS-CoV-2 IgG у кровотоці. Проведене дослідження може бути корисним у лікувальній практиці для діагностики ускладнень у пост-COVID-19 періоді та для запобігання розвитку порушень роботи підшлункової залози під час розробки алгоритму терапії захворювання COVID-19 у пацієнтів.

Посилання

Minodier, L., Masse, S., Capai, L. et al. Clinical and virological factors associated with gastrointestinal symptoms in patients with acute respiratory infection: a two-year prospective study in general practice medicine. BMC Infect Dis 2017; 17; 729. https://doi.org/10.1186/s12879-017-2823-9

Ye Q, Wang B, Zhang T, Xu J, Shang S. The mechanism and treatment of gastrointestinal symptoms in patients with COVID-19. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol. 2020;319(2):G245-G252. doi: 10.1152/ajpgi.00148.2020.

Nobel YR, Phipps M, Zucker J, Lebwohl B, Wang TC, Sobieszczyk ME, Freedberg DE. Gastrointestinal Symptoms and Coronavirus Disease 2019: A Case-Control Study From the United States. Gastroenterology. 2020;159(1):373-375. doi: 10.1053/j.gastro.2020.04.017.

Eldaly, A.S., Fath, A.R., Mashaly, S.M. et al. Acute pancreatitis associated with severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 infection: a case report and review of the literature. J Med Case Reports. 2021; 15, 461. https://doi.org/10.1186/s13256-021-03026-7

Pribadi RR, Simadibrata M. Increased serum amylase and/or lipase in coronavirus disease 2019 (COVID-19) patients: Is it really pancreatic injury? JGH Open. 2020; 5(2):190-192. doi: 10.1002/jgh3.12436.

de-Madaria E, Siau K, Cárdenas-Jaén K. Increased Amylase and Lipase in Patients With COVID-19 Pneumonia: Don't Blame the Pancreas Just Yet! Gastroenterology. 2021; 160(5):1871. doi: 10.1053/j.gastro.2020.04.044.

Chen L, Zhao J, Peng J, Li X, Deng X, Geng Z, Shen Z, Guo F, Zhang Q, Jin Y, Wang L, Wang S. Detection of SARS-CoV-2 in saliva and characterization of oral symptoms in COVID-19 patients. Cell Prolif. 2020; 53(12):e12923. doi: 10.1111/cpr.12923.

Wang F, Wang H, Fan J, Zhang Y, Wang H, Zhao Q. Pancreatic Injury Patterns in Patients With Coronavirus Disease 19 Pneumonia. Gastroenterology. 2020 Jul;159(1):367-370. doi: 10.1053/j.gastro.2020.03.055.

Збірник методичних рекомендацій з використання тест наборів фірми виробника «Human». – Режим доступу до ресурсу: http://www.human.de/en/productNew/Clinical_Chemistry/Reagents_and_Consumables/Multipurpose_Reagents.php.

Mohit E, Rostami Z, Vahidi H. A comparative review of immunoassays for COVID-19 detection. Expert Rev Clin Immunol. 2021; 17(6):573-599. doi: 10.1080/1744666X.2021.

Ashok A, Faghih M, Singh VK. Mild Pancreatic Enzyme Elevations in COVID-19 Pneumonia: Synonymous With Injury or Noise? Gastroenterology. 2021; 160(5):1872. doi: 10.1053/j.gastro.2020.05.086.

Szatmary P, Arora A, Thomas Raraty MG, Joseph Dunne DF, Baron RD, Halloran CM. Emerging Phenotype of Severe Acute Respiratory Syndrome-Coronavirus 2-associated Pancreatitis. Gastroenterology. 2020; 159(4):1551-1554. doi: 10.1053/j.gastro.2020.05.069.

Liu F, Long X, Zhang B, Zhang W, Chen X, Zhang Z. ACE2 Expression in Pancreas May Cause Pancreatic Damage After SARS-CoV-2 Infection. Clin Gastroenterol Hepatol. 2020; 18(9):2128-2130.e2. doi: 10.1016/j.cgh.2020.04.040.

Stephens JR, Wong JLC, Broomhead R, Stümpfle R, Waheed U, Patel P, Brett SJ, Soni S. Raised serum amylase in patients with COVID-19 may not be associated with pancreatitis. Br J Surg. 2021; 108(4):e152-e153. doi: 10.1093/bjs/znaa168.

Liu L, Wei Q, Alvarez X, Wang H, Du Y, Zhu H, Jiang H, Zhou J, Lam P, Zhang L, Lackner A, Qin C, Chen Z. Epithelial cells lining salivary gland ducts are early target cells of severe acute respiratory syndrome coronavirus infection in the upper respiratory tracts of rhesus macaques. J Virol. 2011; 85(8):4025-30. doi: 10.1128/JVI.02292-10.

Li G, Liu T, Jin G, Li T, Liang J, Chen Q, Chen L, Wang W, Wang Y, Song J, Liang H, Zhang C, Zhu P, Zhang W, Ding Z, Chen X, Zhang B; Tongji Multidisciplinary Team for Treating COVID-19 (TTTC). Serum amylase elevation is associated with adverse clinical outcomes in patients with coronavirus disease 2019. Aging (Albany NY). 2021; 13(20):23442-23458. doi: 10.18632/aging.203653.

Завантаження

Опубліковано

30.06.2023