ЦИТОТОКСИЧНА / ЦИТОСТАТИЧНА ДІЯ НА ПУХЛИННІ КЛІТИНИ ЛІНІЇ HELA КУЛЬТИВОВАНИХ ГРИБІВ FLAMMULINA VELUTIPES, CYCLOCYBE AEGERITA ТА HERICIUM ERINACEUS

DOI 10.17721/1728.2748.2023.93.34-37

Автор(и)

  • Ніна Веденічева Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України
  • Ніна Бісько Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України
  • Лариса Кот Київський національний університет імені Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0002-8308-4902
  • Людмила Гарманчук Київський національний університет імені Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0002-1527-2346
  • Людмила Остапченко Київський національний університет імені Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0001-7181-6048

Ключові слова:

культивовані гриби, Flammulina velutipes, Cyclocybe aegerita, Hericium erinaceus, цитокініни, цитотоксична дія

Анотація

Використання в клінічній та фармацевтичній практиці біопрепаратів, отриманих із природньої сировини, зокрема із грибів, має актуальне значення. На сьогодні широко застосовуються технології культивування лікарських грибів, міцелій яких містить значну кількість цитокінінів – стимуляторів проліферації та диференціювання рослинних клітин, які також виявляють імуномодулюючу й онкостатичну дію в організмі тварин та людини. Тому метою даної роботи було визначення цитотоксичного/цитостатичного ефекту культивованих грибів Flammulina velutipes, Cyclocybe aegerita та Hericium erinaceus. Очищення цитокінінів проводили поетапно, використовуючи методи центрифугування, фракціонування з н-бутанолом, іонообмінної хроматографії на колонках Dowex 50Wx8 та тонкошарової хроматографії на пластинах Silicagel 60 F254. Ідентифікацію та кількісне визначення цитокінінів проводили за допомогою аналітичного методу ВЕРХ/МС з використанням хроматомасспектрометра Agilent 1200 (США), на колонці Agilent Zorbax Eclipse XDB-C18. Цитотоксичний/цитостатичний скринінг проводили на клітинах лінії HeLa, отриманих з ракових пухлин шийки матки людини, з використанням МТТ-тесту та рутинного підрахунку співвідношення живих та мертвих клітин. Результати дослідження показали, що найвищий вміст цитокінінів у розрахунку на 1г сухої маси був характерний для культивованих грибів виду H. erinaceus. Також у H. erinaceus зареєстровано найвищу токсичність відносно клітин раку шийки матки людини лінії HeLа, тоді як у грибів F. velutipes та C. aegerita виявляно цитостатичну (антипроліферативну) дію.

Посилання

Tang C, Hoo PC, Tan LT, Pusparajah P, Khan TM, Lee LH, et al. Golden needle mushroom: A culinary medicine with evidenced-based biological activities and health promoting properties. Front. Pharmacol. 2016;7:474. doi: 10.3389/fphar.2016.00474.

Jakopovic B, Oršolić N, Jakopovich I. Proteomic research on the antitumor properties of medicinal mushrooms. Molecules. 2021;26(21):6708. doi: 10.3390/molecules26216708.

Ukaegbu CI, Shah SR, Hazrulrizawati AH, Alara OR. Acetone extract of Flammulina velutipes caps: A promising source of antioxidant and anticancer agents. BJBAS. 2018;7(4):675-682.

Gravina AG, Pellegrino R, Auletta S, Palladino G, Brandimarte G, D’Onofrio R, et al. Hericium erinaceus, a medicinal fungus with a centuries-old history: Evidence in gastrointestinal diseases. World J. Gastroenterol. 2023;29(20):3048-3065.

Mitra S, Bhartiya P, Kaushik N, Nhat Nguyen L, Wahab R, Bekeschus S, et al. Plasma-treated Flammulina velutipes-derived extract showed anticancer potential in human breast cancer cells. Appl. Sci. 2020;10(23):8395.

Wu M, Luo X, Xu X, Wei W, Yu M, Jiang N, et al. Antioxidant and immunomodulatory activities of a polysaccharide from Flammulina velutipes. J. Trad. Chin. Med. 2014;34(6):733-740.

Ragucci S, Landi N, Russo R, Valletta M, Pedone PV, Chambery A, Di Maro A. Ageritin from Pioppino mushroom: The prototype of ribotoxin-like proteins, a novel family of specific ribonucleases in edible mushrooms. Toxins. 2021;13(4):263. https://doi.org/10.3390/toxins13040263.

Kuo HC, Kuo YR, Lee KF, Hsieh MC, Huang CY, Hsieh YY, et al. A Comparative proteomic analysis of erinacine a’s inhibition of gastric cancer cell viability and invasiveness. Cell. Physiol. Biochem. 2017;43:195–208.

Lee KC, Kuo HC, Shen CH, Lu CC, Huang WS, Hsieh MC, et al. A proteomics approach to identifying novel protein targets involved in erinacine A-mediated inhibition of colorectal cancer cells’ aggressiveness. J. Cell. Mol. Med. 2017;21:588–599.

Friedman M. Chemistry, nutrition, and health-promoting properties of Hericium erinaceus (Lion’s Mane) mushroom fruiting bodies and mycelia and their bioactive compounds. J. Agric. Food Chem. 2015;63:7108–7123.

Garmanchuk LV, Vedenicheva NP, Al-Maali GA, Ostapchenko DI, Tseyslyer YuV, Liashenko VA, et al. Antiproliferative activities of extracts from mycelial biomass of some medicinal basidiomycetes in human colon cancer cells COLO 205. Exp. Oncol. 2022;44,3. doi: 10.32471/exp-oncology.2312-8852.vol-44-no-3.18434.

Vedenicheva NP, Al-Maali GA, Mytropolska NYu, Mykhaylova OB, Bisko NA, Kosakivska IV. Endogenous cytokinins in medicinal basidiomycetes mycelial biomass. Biotechnol. Acta. 2016;9(1):55–63.

Voller J, Béres T, Zatloukal M, et al. Anti-cancer activities of cytokinin ribosides. Phytochem. Rev. 2019;18:1101–1113.

Jameson PE. Zeatin: The 60th anniversary of its identification. Plant Physiol. 2023;19(1):34–55.

Завантаження

Опубліковано

30.06.2023