ЕКСПРЕСІЯ ГЕНІВ МЕХАНОЧУТЛИВИХ РЕЦЕПТОРІВ В ДЕТРУЗОРІ СЕЧОВОГО МІХУРА ЩУРА

DOI: 10.17721/1728.2748.2023.95.20-23

Автор(и)

Ключові слова:

механочутливість, сечовий міхур, гладком'язові клітини, експресія

Анотація

В с т у п . Автономна механочутливість м'язового шару (детрузора) сечового міхура є актуальною проблемою, що досі залишається малодослідженою. Відомо про ймовірну експресію низки механочутливих каналів, однак на сьогодні встановлено лише провідну роль механочутливого каналу TREK-1. Метою дослідження було перевірити експресію генів механорецепторів гладком'язової тканини (KCNK2 (TREK-1), TRPV4, Piezo1 та Piezo2) у детрузорі сечового міхура.

М е т о д и . За допомогою програмного забезпечення BLAST були підібрані унікальні праймери для детекції зазначених генів каналів, а також референсного гена GAPDH. Валідацію проводили за допомогою однокрокової ПЛР зі зворотною транскрипцією на ампліфікаторі CFX96 з детекцією флуоресценції Fam-проби. Зразок матричної РНК виділяли з м'язового й уротеліального шарів сечового міхура та дорзальних корінцевих гангліїв (ДКГ) здорових щурів лінії Wistar за допомогою комерційного колонкового набору для екстракції нуклеїнових кислот (Біокорп, Україна).

Р е з у л ь т а т и . Було показано експресію каналів Piezo1 та TREK-1 в уротеліальному й м'язовому шарах сечового міхура, тоді як TRPV4 в наших зразках був експресований лише в уротелії. Експресії гена Piezo2 не було виявлено.

В и с н о в к и . Підібрані послідовності праймерів до TREK-1, Piezo1, TRPV4 й гена "домашнього господарства" GAPDH ефективні для дослідження експресії зазначених генів у щурів. Синтезовані послідовності відповідають очікуваним розмірам фрагментів. У сечовому міхурі експресуються гени трьох механочутливих каналів: TREK-1, Piezo1 та TRPV4.

Посилання

Araki I, Du S, Kobayashi H, Sawada N, Mochizuki T, Zakoji H, et al. Roles of mechanosensitive ion channels in bladder sensory transduction and overactive bladder. International Journal of Urology. 2008 May 4;15(8):681–7.

Young JS, Johnston L, Soubrane C, McCloskey KD, McMurray G, Eccles R, Fry CH. The passive and active contractile properties of the neurogenic, underactive bladder. BJU Int. 2013 Feb;111(2):355-61. doi: 10.1111/j.1464-410X.2012.11300.x.

Ranade SS, Syeda R, Patapoutian A. Mechanically Activated Ion Channels. Neuron [Internet]. 2015 Sep 23;87(6):1162–79. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4582600/

Roccabianca S, Bush TR. Understanding the mechanics of the bladder through experiments and theoretical models: Where we started and where we are heading. TECHNOLOGY. 2016 Mar;04(01):30–41.

Qi L, Pan X, Chang S, S. Bruce Malkowicz, Guzzo TJ, Malykhina AP. Response of the human detrusor to stretch is regulated by TREK-1, a two-pore-domain (K2P) mechano-gated potassium channel. The Journal of Physiology. 2014 May 21;592(14):3013–30.

‌Li X, Hu J, Zhao XD, Li J, Chen Y. Piezo channels in the urinary system. Experimental and Molecular Medicine. 2022 Jun 14;54(6):697–710.

Merrill L, Gonzalez EJ, Girard BM, Vizzard MA. Receptors, channels, and signalling in the urothelial sensory system in the bladder. Nature Reviews Urology. 2016 Mar 1;13(4):193–204.

Barber RD, Harmer DW, Coleman RA, Clark BJ. GAPDH as a housekeeping gene: analysis of GAPDH mRNA expression in a panel of 72 human tissues. Physiological genomics. 2005;21(3):389–95. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15769908

Girard BM, Merrill L, Malley S, Vizzard MA. Increased TRPV4 Expression in Urinary Bladder and Lumbosacral Dorsal Root Ganglia in Mice with Chronic Overexpression of NGF in Urothelium. Journal of Molecular Neuroscience. 2013 May 21;51(2):602–14.

Cao DS, Yu SQ, Premkumar LS. Modulation of Transient Receptor Potential Vanilloid 4-Mediated Membrane Currents and Synaptic Transmission by Protein Kinase C. Molecular Pain. 2009 Jan 1;5:1744–80695–5.

Завантаження

Опубліковано

13.01.2024