ЕКОЛОГО-ФАУНІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УГРУПОВАНЬ ЗООПЛАНКТОНУ,ІХТІОФАУНИ У РІЧЦІ ІРПІНЬ

DOI: 10.17721/1728.2748.2023.95.9-12

Автор(и)

Ключові слова:

річка Ірпінь, зоопланктон, іхтіофауна, біорізноманіття, затоплення, сапробність

Анотація

В с т у п . Моніторинг екосистем, які постраждали від воєнних дій, є елементом комплексного оцінювання їхнього стану в післявоєнний період. Результати представленого дослідження важливі для післявоєнного відновлення постраждалого від воєнних дій регіону, оцінювання стану та якості його водних ресурсів для подальшого використання, а також для оцінювання наслідків російської збройної агресії щодо місцевих водних екосистем і гідрологічної мережі загалом. У лютні-березні 2022 року було здійснено підрив Козаровицької греблі, що спричинило затоплення заплави на понад 20 км за течією. Унаслідок затоплення земель сільськогосподарського призначення відбулося забруднення вод річки Ірпінь продуктами людської життєдіяльності (місця поховань, утримання худоби, птахів; скотомогильники, сільські туалети; добрива, продукти гниття рослинних решток), а також військовою технікою і боєприпасами. Метою цієї роботи є дослідження зоопланктону й іхтіофауни в річці Ірпінь та її притоках, а саме річках Мощунка й Горенка.

М е т о д и . Дослідження проводили у літній період 2023 року. Для відбору проб зоопланктону використовували конічну планктонну сітку. Визначення кількісних показників зоопланктону здійснювали згідно з обчислювальним методом Гензена у камері Богорова за допомогою бінокуляра. Визначення сапробіологічного стану досліджуваних водних об'єктів здійснювали згідно з методом Пантле-Букка. Іхтіологічні проби відбирали за допомогою підсаки.

Р е з у л ь т а т и . У дослідний період було виявлено 15 видів зоопланктону, до яких належали коловертки, кладоцери й копеподи та представники інших таксонів, а також 3 види риб.

В и с н о в к и . Отримані результати вказують на суттєве зменшення видового багатства зоопланктону в досліджуваних водоймах порівняно з минулорічними показниками, що може бути пояснено наслідками антропогенного навантаження на досліджувані водні екосистеми під час активних воєнних дій у межах Бучанського району.

Посилання

Beling, D. E. (1915). Essays on the ichthyofauna of the Dnieper. To the ichthyofauna of the Dnieper basin near Kyiv.Tr. Dnieper biol. Art., 2, 113–119 [in Russian].

Beria, V. D., Gandzyura, & V. P. (2022). State of communities of littoral zooplankton of different types of water bodies of Buchansk district. International scientific conference with the participation of young scientists "Regional problems of environmental protection and balanced nature management". Odesa State Environmental University, 24–26 [in Ukrainian]

Black list of invasive alien species. https://environment.ec.europa.eu/ topics/nature-and-biodiversity/invasive-alien-species_en

Chertoprud, M. V. (2007). Modification of the Pantle-Bucca saprobity index for water bodies of European Russia. Bioindication in monitoring freshwater ecosystems, 1–6 [in Russian].

Garasym, A., & Kelm, N. (2022). Undermining the dam of the Irpin River. How water stopped the Russians. https://texty.org.ua/articles/106945/pidryvhrebli- richky-irpin-yak-rosiyan-zupynyla-voda/ [in Ukrainian].

Godlevska, O., Parnikosa, I., & Rizun, V. (2010). Fauna of Ukraine: protective categories. Directory [in Ukrainian]. Hensen, V. (1895). Methodik der untersuchungen. In Ergebnisse der Plankton-Expedition der Humbolt-Stiftung. Lipsius and Tischer.

Kessler, K. F. (1856). Natural history of the province of the Kyiv educational district. Fish [in Russian]

Khilchevskyi, V. K., & Grebin, V. V. (2022). Some aspects regarding the state of river basin areas and water monitoring during Russia's invasion of Ukraine (2022). Hydrology, hydrochemistry and hydroecology, 3(65), 6–14. https://doi.org/10.17721/2306-5680.2022.3.1 [in Ukrainian].

Koblytskaya, A. F. (1981). Determinant of young freshwater fish. Light and food industry [in Ukrainian]. Movchan, Yu. V. (2012). Modern composition of the ichthyofauna of the upper Dnieper basin (faunistic survey). Proceedings of the Zoological Museum, 43, 35–50 [in Ukrainian].

Mundy, V. (2022). Ukraine's 'hero river' helped save Kyiv. But what now for its newly restored wetlands?. The Guardian. https://www.theguardian.com/ environment/2022/may/11/ukraine-hero-irpin-river-helped-save-kyiv-butwhat- now-for-its-newly-restored-wetlands-aoe

National Academy of Sciences of Ukraine. (2022). The scientists of the Academy predicted the nature of the flooding of the territory of the Kyiv region caused by the Russian invasion. https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/ news/Pages/View.aspx?MessageID=9011 [in Ukrainian].

Starodubtsev, V. M., Ladyka, M. M., Zhofan, U., Palamarchuk, S. P., & Naumovska O. I. (2022). Heroic defense and ecological drama in the valley of the Irpin river. International scientific journal "Grail of Science", 23, 172– 182 [in Ukrainian].

Trokhymets, V. M., & Alexienko, V. R. (2010). Methodological recommendations for the workshop on the course "Hydrobiology", 5–19. Kyiv University [in Ukrainian].

Vasylyuk O., & Simonov E. (2022) Ukraine's Recovery Plan in the Mirror of the Irpin River Flood. Journal of Environmental Consequences of War. Ukraine War Environmental Consequences Work Group, 5, 3–20 [in Ukrainian].

Завантаження

Опубліковано

13.01.2024