Вимоги до бібліографії

Вимоги до оформлення списків літератури

Завантажити вимоги у форматі PDF

1.   Джерела у списку літератури подаються за абеткою.

2.   Усі джерела мають бути пронумеровані, кожний номер у переліку посилань має відповідати лише одному літературному джерелу.

3.   Слід подавати ДВА списки літератури:

- За ГОСТ 7.1: 2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT)». – М.: Держстандарт України, 2007.

- Відповідно до рекомендацій та стандартів SCOPUS.

 

Приклад подачі списку літератури за ГОСТ: 

- Shin J. Molecular mechanisms in therapy of acid-related diseases / J. Shin, O. Vagin, K. Munson [et al.] // Cell and molecular life sciences. – 2008. – Vol. 65, N 2. – P.264-281. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov

- Дворщенко К.О. Вплив окисного стресу на рівень експресії генів TGF-β і HGF у печінці щурів в умовах тривалої шлункової гіпохлоргідрії та за введення мультипробіотика Cимбітер / К.О. Дворщенко, О.О. Берник, А.С. Драницина [та ін.] // Український біохімічний журнал. - 2013. - Т. 85, №5. - С. 114-123.

- Cавко У. В. Біохімічні механізми пошкодження епітеліоцитів дванадцятипалої кишки щурів за умов тривалого пригнічення секреції гідрохлоридної кислоти у шлунку: автореф. дис. канд. біол. наук: 03.00.04 / Савко Ульяна Вікторівна; Київс. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2014. – 20 с. 

 

Приклад подачі списку літератури відповідно до рекомендацій та стандартів SCOPUS.

- Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM, Schiding JK, et al. Regulation of interstitial excitatory amino acid concentrations after cortical contusion injury. Brain Res. 2002;935(1-2):40-6.

- Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected patients. N Engl J Med. 2002;347(4):284-7.

- Geraud G, Spierings EL, Keywood C. Tolerability and safety of frovatriptan with short- and long-term use for treatment of migraine and in comparison with sumatriptan. Headache. 2002;42 Suppl 2:S93-9.

- Glauser TA. Integrating clinical trial data into clinical practice. Neurology. 2002;58(12 Suppl 7):S6-12.

Дозволяється додавати у кінці посилання унікальний ідентифікаційний номер бази даних, наприклад:

- Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected patients. N Engl J Med. 2002 Jul 25;347(4):284-7. PubMed PMID: 12140307.

- Forooghian F, Yeh S, Faia LJ, Nussenblatt RB. Uveitic foveal atrophy: clinical features and associations. Arch Ophthalmol. 2009 Feb;127(2):179-86. PubMed PMID: 19204236; PubMed Central PMCID: PMC2653214.

а) Англомовна стаття у науковому журналі

Прізвища авторів, назва статті та назва журналу транслітеруються та наводяться латиницею. У кінці посилання вказується оригінальна мова статті. Наприклад:

- Ellingsen AE, Wilhelmsen I. Sykdomsangst blant medisinog jusstudenter. Tidsskr Nor Laegeforen. 2002;122(8):785-7. Norwegian.

Якщо не англомовна стаття має англійську назву, її можна використати замість транслітерації; також дозволяється робити самостійний переклад назви статті на англійську мову. Такі назви наводять у квадратних дужках:

- Ellingsen AE, Wilhelmsen I. [Disease anxiety among medical students and law students]. Tidsskr Nor Laegeforen. 2002 Mar 20;122(8):785-7. Norwegian.

б) Електронна стаття

Приклад оформлення електронної статті, що має цифровий ідентифікатор об’єкта (DOI):

- Zhang M, Holman CD, Price SD, Sanfilippo FM, Preen DB, Bulsara MK. Comorbidity and repeat admission to hospital for adverse drug reactions in older adults: retrospective cohort study. BMJ. 2009;338:a2752. doi: 10.1136/bmj.a2752

Приклад оформлення електронної статті, яка замість сторінок або DOI має унікальний ідентифікатор у базі даних:

- Tegnell A, Dillner J, Andrae B. Introduction of human papillomavirus (HPV) vaccination in Sweden. Euro Surveill. 2009 Feb 12;14(6). pii: 19119. PubMed PMID: 19215721.

в) Стаття, що перебуває у друці

Посилання оформлюється за схемою, що наведена вище, однак замість номера та сторінок пишеться слово «Forthcoming»:

- Tian D, Araki H, Stahl E, Bergelson J, Kreitman M. Signature of balancing selection in Arabidopsis. Proc Natl Acad Sci U S A. Forthcoming 2002.

У випадку електронної статті, що перебуває у друці, посилання оформлюють так:

- Yu WM, Hawley TS, Hawley RG, Qu CK. Immortalization of yolk sac-derived precursor cells. Blood. 2002 Nov 15;100(10):3828-31. Epub 2002 Jul 5.

г) Оформлення посилань на наукові доповіді та збірники праць конференцій

1. Збірник праць конференції

Якщо збірник праць має загальних редакторів, їх прізвища та ініціали пишуть на початку, далі вказують назву конференції, дату проведення, місто та країну, видавництво, дату видання. Наприклад:

- Harnden P, Joffe JK, Jones WG, editors. Germ cell tumours V. Proceedings of the 5th Germ Cell Tumour Conference; 2001 Sep 13-15; Leeds, UK. New York: Springer; 2002.

2. Доповідь на конференції

Вказують авторів, назву доповіді, після чого наводять вихідні дані видання, в якому опубліковано доповідь.

Наприклад:

- Christensen S, Oppacher F. An analysis of Koza's computational effort statistic for genetic programming. In: Foster JA, Lutton E, Miller J, Ryan C, Tettamanzi AG, editors. Genetic programming. EuroGP 2002: Proceedings of the 5th European Conference on Genetic Programming; 2002 Apr 3-5; Kinsdale, Ireland. Berlin: Springer; 2002. p. 182-91.

д) Оформлення посилань на книги, монографії та дисертації

1. Книги та монографії, що не мають загального редактора

Наводять прізвища та ініціали перших шести авторів, назву книги (монографії), номер видання, місто видання, видавництво, рік видання, кількість сторінок (опціонально).

- Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology. 4th ed.St. Louis: Mosby; 2002.

Приклад оформлення книги, яка написана організацією:

- Advanced Life Support Group. Acute medical emergencies: the practical approach. London: BMJ Books; 2001. 454 p.

2. Книги та монографії, які мають загальних редакторів

Наводять прізвища та ініціали перших шести редакторів (компіляторів), назву книги (монографії), номер видання, місто видання, видавництво, рік видання, кількість сторінок.

- Gilstrap LC 3rd, Cunningham FG, VanDorsten JP, editors. Operative obstetrics. 2nd ed.New York: McGraw-Hill; 2002.

Якщо книга має не лише редакторів, але й авторів, посилання оформлюють наступним чином:

- Breedlove GK, Schorfheide AM. Adolescent pregnancy. 2nd ed. Wieczorek RR, editor. White Plains (NY): March of Dimes Education Services; 2001.

3. Розділ у книзі

Вказують автора та назву розділу, після чого наводять вихідні дані самої книги, відповідно до того як наведено вище. Наприклад:

- Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In: Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of human cancer. New York: McGraw-Hill; 2002. p. 93-113.

4. Дисертація

У посиланні вказують прізвище та ініціали автора, назву дисертації, слово «dissertation» у квадратних дужках, місто, заклад, рік. Наприклад:

- Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a telephone survey of Hispanic Americans [dissertation]. Mount Pleasant (MI): Central Michigan University; 2002.

- Torgalo Ie. Biochimichni mechanizmy dii kvercetynu v umovach eksperymentalnogo gemoragichnogo insultu. (dissertation). Kyiv: Taras Shevchenko National University of Kyiv; 2009.