Інформація для авторів

Бажаєте опублікувати свою статтю у цьому журналі? Рекомендуємо ознайомитись з нашою редакційною політикою на сторінці Про журнал та переглянути Керівництво для авторів. Для того, щоб мати можливість подавати рукописи до нашого видання, автори повинні зареєструватися на сайті журналу. Якщо Ви вже зареєстровані, просто увійдіть на сайт та пройдіть належні крови подання рукопису на розгляд.

 

 
   

 

 

Результати завершених оригінальних досліджень, підготовлені у вигляді рукопису, розглядаються для публікації в цьому журналі. Статті публікуються англійською або українською мовою у друкованому вигляді за рішенням редколегії. Статті також завантажуються в електронну версію журналу на нашому інтернет-сайті.

 

Для реєстрації рукопису необхідні наступні документи:

 1. Перелік документів, які необхідно надіслати в друкованому вигляді:
 • два примірники рукопису (включаючи реферат, текст, таблиці, малюнки, етикетки та посилання), які нумеруються від першої до останньої сторінки з позначеннями всіх авторів на останній сторінці;
 • Договір про передачу авторських прав повинен бути підписаний усіма авторами у двох примірниках.

 

 1. На нашу електронну адресу (biovisnyk@knu.ua) необхідно надіслати наступні документи :
 • Копія рукопису (назва файлу з прізвищем першого автора англійською мовою, наприклад torgalo.doc);
 • Чорно-білі фігури в одному із поширених графічних форматів «ppt», «xls» або «psd» (ris1_torgalo.ppt, ris2_torgalo.xls);
 • Відомості про авторів (auth_torgalo.doc): прізвище, ім'я (виділити автора-кореспондента, з яким можна зв'язатися), номер факсу та телефону, а також назви та адреси закладів, в яких проводилося дослідження англійською та українською мовами, наприклад:

Петров Петро Петрович, ННЦ "Інститут біології та медицини" Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна, 01601, місто Київ, вул. Володимирська, 64/13

Petro Petrov, ESC Institute of Biology and Medicine, Taras Shevchenko National University of Kyiv, 64/13, Volodymyrska Street, Kyiv, Ukraine, 01601

 

Правила підготовки рукопису

Матеріали для публікації подаються у форматі Microsoft Word, формат паперу А4, книжкова орієнтація, тип Arial – розмір 9, міжрядковий інтервал – 1. Том (включаючи реферат трьома мовами, текст, таблиці, малюнки, етикетки та посилання) експериментальної статті не повинна перевищувати 25000 символів для друку.

 

Усі рукописи повинні містити:

- індекс УДК;

- назва роботи;

- прізвище та ініціали всіх авторів;

- назва та адреса електронної пошти авторської установи;

- адреси електронної пошти авторів-кореспондентів;

- анотація англійською та українською мовами з ідентичним змістом (до 1800 символів, включаючи пробіли). Для експериментальних робіт резюме має бути структурованим і обов’язково містити слова: Мета, Методи, Результати, Висновки, Ключові слова (не більше шести);

- запропонована структура тексту експериментальної статті: «Вступ», «Матеріали та методи», «Результати та обговорення», «Висновки», «Висловлювання».

- Таблиці повинні мати назву та номер. Коментарі розташовані безпосередньо над ними.

Кількість картинокне може бути вище чотирьох. Усі громіздкі знаки слід замінити чисельними або літерними мітками. Пояснення на етикетці повинні йти до знаків.

У разі наявності будь-яких грантів у «Подяках» обов’язково вказуються їх номер, назва та фонд.

- Список літератури, підготовлений за правилами, перерахований тут.

Посилання нумеруються в порядку згадки в тексті, де вони позначаються порядковим номером у квадратних дужках. Забороняється використання гіперпосилань і посилань на Інтернет-сайти.

 

Шановні автори! Неправильно написані статті не приймаються!

 

Усі статті проходять ретельну рецензію двома незалежними експертами з редакційної колегії. Після цього рецензована копія статті із запропонованими зауваженнями надсилається авторам. Виправлена ​​та передрукована копія статті, узгоджена з рецензентами, вважається остаточною версією. Цей варіант має бути підписаний авторами та рецензентами з поміткою «Для друку». Після цього будь-які виправлення та зміни тексту, рисунків і таблиць не допускаються. Під час публікації статті редакція враховує дату надходження остаточної версії. У разі відхилення статті редакція надсилає повідомлення автору-кореспонденту та повертає один примірник статті. Звертаємо вашу увагу на те, що договір передачі авторських прав діє після прийняття статті. Договір автоматично втрачає чинність у разі відхилення статті. Підписання угоди автором(ами) означає, що всі автори ознайомлені з правилами і не мають заперечень.

 

Контрольний список підготовки подання

Як частина процесу подання, автори зобов’язані перевірити відповідність своєї роботи всім наведеним нижче пунктам, а матеріали можуть бути повернуті авторам, які не дотримуються цих правил.

 1. Подання не було раніше опубліковано і не подано до іншого журналу для розгляду (або пояснення було надано в коментарях до редакції).
 2. Файл подання має формат файлу *.doc, *.docx або *.rtf.
 3. Якщо доступно, надано URL-адреси для посилань (ідентифікатори PubMed та DOI).
 4. Текст – одиничний інтервал; використовує 9-пунктовий шрифт; використовує курсив, а не підкреслення (за винятком URL-адрес); і всі ілюстрації, малюнки та таблиці розміщуються в тексті у відповідних місцях, а не в кінці; текст не перевищує 25000 символів для друку; шрифт - Arial.
 5. Текст відповідає стилістичним та бібліографічним вимогам, викладеним на сторінках "Керівництво для авторів" та "Вимоги до біблігографії".