Статистика журналу

Вісник у цифрах

  • 1350 статтей опубліковано з 2005 р.
  • Index Copernicus (із 2012 р. ICV – 2019 = 71.39)

 Статистика 2022 року: 

  • 4 номери опубліковано