Про журнал

Предметне поле статей журналу: 1. Біохімія; 2. Біофізика; 3. Ботаніка; 4. Вірусологія; 5. Зоологія; 6. Мікробіологія та загальна імунологія; 7. Фізіологія та екологія рослин; 8. Цитологія, гістологія, біологія індивідуального розвитку.

Журнал призначений для наукових співробітників, викладачів, аспірантів та студентів, які цікавляться новими результатами у різних напрямках біології. Журнал має відкритий доступ до всіх матеріалів.

Зареєстровано: Міністерством юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 25415-15355 ПР від 03.02.2023.

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 4.04.2018 № 326 Додаток №9 Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: «Біологія» було перереєстровано та додано до списку друкованих (електронних) періодичних видань, що включаються до Переліку наукових фахових видань України.

Журнал входить до списку друкованих (електронних) періодичних видань, що включені до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» Додаток 10 до наказу Міністерства освіти і науки України 18.12.2018 № 1412.

Згідно із наказом № 194-32 та Положенням про порядок надання Київським національним університетом імені Тараса Шевченка платних послуг із видання та реалізації навчальної літератури, методичних, науково-методичних, наукових, науково-технічних, періодичних видань, інших друкованих засобів масової інформації у ВПЦ "Київський університет" запроваджується платна послуга з розміщення статей у Вісниках Університету. Вартість послуги, а саме одного обліково-видавничого аркуша (40 000 знаків з пробілами), становить 1047 грн (станом на 01.03 2019 р). Більш детальна інформація знаходиться в положенні положенні та наказі.

Наказом від 03.02.2023 № 459/5 журнал перейменовано на «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія», «Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Biology».

Журнал було засновано у 1958 році.