Мета та проблематика

Мета, завдання і проблематика

Мета журналу «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія» —   публікування рецензованих дослідницьких статей, які містять оригінальні наукові результати зі спеціальності 091 “Біологія”.

Публікація експериментальних даних про особливості будови, розвитку та функціонування рослинних і тваринних організмів, флору та фауну України, одержані на основі досліджень, що проводять науковці ННЦ "Інститут біології та медицини" та інших установ у галузях фізіології рослин і тварин, генетики, ботаніки, зоології, мікробіології, вірусології, а також нових даних стосовно біохімічних і біофізичних основ регуляції у клітинах і органах у нормі та після впливу різноманітних фізико-хімічних факторів. Результати нових методичних розробок. Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів.

Види публікацій: дослідницькі статті

Завдання журналу:

  • розвиток українського наукового потенціалу та інтеграція його у світовий науковий простір;
  • сприяння ефективній публічній комунікації вчених, якісному донесенню, офіційному визнанню та популяризації результатів наукових досліджень

Проблематика публікацій:

  • Біохімія.
  • Біофізика.
  • Ботаніка.
  • Вірусологія.
  • Зоологія.
  • Мікробіологія та загальна імунологія.
  • Фізіологія та екологія рослин.
  • Цитологія, гістологія, біологія індивідуального розвитку.